Statuss:
Noslēdzies
  • Līdzfinansētājs: 
  • Īstenošanas laiks: 2022.-2023.
  • Kopējās izmaksas: 53 240 euro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 39 105.90 euro, pašvaldības finansējums – 14 134 euro

Projekta kopsavilkums:

Projekts tiks īstenots biedrības “Jūras Zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ELFLA Rīcībā 3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem.

Dambis gar Gauju tiek aktīvi izmantots kā ērts savienojums no vairākām novada apdzīvotām vietām ar Carnikavas centru, kur pieejami gan ikdienā nepieciešamie pakalpojumi, gan transporta savienojumi ar Rīgu, Ādažiem un citām apdzīvotām vietām un to izmanto gan kājāmgājēji, gan velobraucēji. Diennakts tumšajā laikā, kas rudenī un ziemā ir jau ap 16 pēcpusdienā, dambi šādiem mērķiem šobrīd nav iespējams izmantot drošā veidā. Nepieciešamība attīstīt dambi kā aktīvas atpūtas vietu norādīta arī Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) 1.sējuma 14.pielikumā “Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības priekšlikumi Carnikavas pagastā”, kura shēmā redzams, ka dambis, t.sk. posmā D-2, ir nozīmīga piekļuves vieta novada iekšzemes publiskajiem ūdeņiem.

Projekta īstenošanas laiks – no 2022.gada līdz 2023.gada 31.septembrim

 

Saistītie raksti:

 

Apgaismojuma izbūve, D2, Carnikava
Salas aizsargdambja apgaismojums
dambis