Jaunumi pašvaldībā
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

Domes sēdē janvāra beigās Ādažu novada pašvaldības deputāti apstiprināja līdzfinansējuma apjomu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem jeb auklēm.

Šogad bērnu uzraudzības pakalpojumam par vienu bērnu paredzēts līdzfinansējums 150 eiro apmērā.

Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem Ādažu novadā ir 122 bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji.

Bērna vecāks (aizbildnis) var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei ne tikai privātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet arī aukles pakalpojumiem.

Bērna vecāks (aizbildnis) var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē, ja:

  1. bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki) dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;
  2. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ādažu novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu;
  3. vecākiem ir noslēgts līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai BUPS.

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības apguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai aukles pakalpojumam

Noskaidro, kā pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai aukles pakalpojumiem.
Skatīt vairāk
bērns, pexels