bērns, pexels

25.janvāra domes sēdē deputāti pieņēma vairākus nozīmīgus lēmumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma apmēru pirmsskolas un vispārējās izglītības apguvi.

Ģimenēm, kuru bērni apmeklē privāto bērnudārzu, līdzfinansējums pēdējos gados pieaudzis būtiski. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 45 eiro, sasniedzot 410 eiro, savukārt bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5-7 gadi) tas pieaug par 21 eiro un šogad ir 299 eiro.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības bērnudārzā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem līdzfinansējums saglabājies 150 eiro apmērā. Saglabājies arī atbalsta apmērs vecākiem, kuri bērni apmeklē privātās vispārējās izglītības iestādes (90 eiro mēnesī) un līdzfinansējums privātajām vispārējās tālmācības izglītības iestādēm (45 eiro mēnesī).

Jaunais finansējuma apmērs piemērojams ar 2024.gada 1. janvāri.