Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna vecāks (aizbildnis) var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai aukles pakalpojumiem.

Procesa apraksts

 1. KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
  Bērna vecāks (aizbildnis) var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē, ja:

  1) bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki) dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā un bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;

  2) bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ādažu novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu;

  3)Vecākiem ir noslēgts līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai BUPS.

  Līdzfinansējuma apmērs PPII par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā. Līdzfinansējuma apmēru katru gadu nosaka saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu vai ar atsevišķu domes lēmumu.

          Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam 2024. gadā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

 • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 410 euro mēnesī;
 • bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 299 euro mēnesī.

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem par vienu bērnu 150 euro mēnesī.

 1. NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI:
  Iesnieguma oriģināls.

  Līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai aukli.

  Notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu sniedz pilnvarotā persona.