Atbalsts vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās vispārējās izglītības iestādes, 2023.gadā saglabājies 90 eiro/mēnesī. Tāpat ir saglabājies līdzfinansējums 40 eiro/mēnesī, apmeklējot privātās vispārējās tālmācības izglītības iestādes.