Ar 2018.gada 1.janvāri pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības bērnudārziem var ne tikai, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu, bet arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu.

Svarīgi!
  1. Visi pieteikumi, kas tika iesniegti VPVKAC līdz 2017.gada 30.decembrim, ir pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģistrā.
  2. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz VPVKAC, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī ir jāinformē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas VPVKAC, aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu līdzīgi kā citi pieteicēji.
  3. NBS karavīram, lai pieteiktu bērnu rindā uz Kadagas bērnudārzu,  pieteikums jāiesniedz VPVKAC vai portālā.
  4. Vecāki un aizbildņi portālā var veikt izmaiņas par izvēlēto bērnudārzu, vēlamo mācību uzsākšanas laiku un savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts bērnudārzā uzņemamo bērnu sarakstā.

Aicinām izmantot  e-pakalpojumu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VPVKAC.