Statuss:
Plānots
krāsas, zīmuļi, vizuālā māksla
Foto: Pexels
 • Līdzfinansētājs: 
2027NAP

 

 • Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam
 • Kopējās izmaksas: 9 964 057 eiro
 • Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF –  5 000 000 eiro, pašvaldības finansējums – 4 964 057 eiro

Par plānoto projektu:

Projekts tiek plānots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā “ 4.2.1.7pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”” ietvaros.

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir attīstīt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, lai atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam  veicinātu pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām.

Ādažu novada pašvaldība 16.11.2023. noslēdza līgumu ar SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Podnieku pirmsskolas izglītības iestāde Ādažos” izstrādi, kā arī autoruzraudzības veikšanu par  138 300 eiro bez PVN (plašāk ar plānoto projektu var iepazīties saistītajā rakstā:  https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/pieteikts-projekts-jauna-bernudarza-celtniecibai-podniekos).

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA:

Ar izglītības infrastruktūras projektu attīstību Podniekos saistītie raksti Ādažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”:

 • 15.02.2024. Nr. 271 “Podnieku apkaimē taps izglītības kvartāls”, 3.-6.lpp.;
 • 15.08.2023. Nr. 265 “Projektēs un pārbūvēs Krastupes un Dadzīšu ielas, būvēs rotācijas apli Podnieku ielā”, 1., 12. lpp.;
 • 15.03.2023. Nr. 261 “Ādažu novadā turpinās diskusijas par izglītības infrastruktūras attīstību”, 1., 3.lpp.;
 • 15.02.2023. Nr. 260 “Sākam izstrādāt jaunas izglītības iestādes un veloceliņu būvprojektus, stiprinām kultūras tradīcijas un pat ziemas periodā darbs būvprojektos turpinās”, 3. lpp.;
 • 15.02.2023. Nr. 260 “Meklējot labākos risinājumus jaunais izglītības iestādei Ādažos, priekšsēdētāja Karīna Miķelsone ar speciālistiem apmeklē Salaspils bērnudārzu”, 22. lpp.;
 • 16.01.2023. Nr. 259 “Ādažu novadā plānots būvēt jaunu izglītības iestādi”, 4.lpp.;
 • 05.08.2022. Nr. 254 “Veic pētījumu efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai Ādažu novadā”, 15.lpp.

Ar izglītības infrastruktūras projektu attīstību Podniekos saistītie raksti Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv:

Ar izglītības infrastruktūras projektu attīstību Podniekos saistītie raksti Ādažu novada pašvaldības sociālajos tīklos: