Datums 12. janvāris, 2024 – 12. februāris, 2024
Laiks13.00
Vieta Tiešsaistē

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

izsole-ML

Ādažu novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas pag., Ādažu nov., kadastra Nr. 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1567, platība 0,7001 ha (turpmāk – Objekts).

Sākumcena – 23000,- euro, solis – 1000,-  euro, nodrošinājuma maksa – 2300,- euro (10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākuma cenas).

Izsole sākas 12.01.2024. plkst.13:00 un noslēdzas 12.02.2024. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.01.2024. plkst.13:00 līdz 01.02.2024. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv/