Ādažu sporta centra āra laukumu un stadiona izmantošanas noteikumi:

Dabīgā zālāja futbola laukuma izmantošanas mērķis: futbola un cita veida treniņu (izņemot regbijs, golfa, vesera mešanas) organizēšanai

 • Ja augsne sasalusi;
 • Ja nav sākusies veģitācija (pavasarī) vai tā beigusies (rudenī)
 • Ja uz laukuma ir stāvošs ūdens vai ir intensīvi nokrišņi;
 • Ja tikko veikti specifiski zāliena atjaunošanas un kopšanas pasākumi kā arī, ja veikta zāliena miglošana ar pesticīdiem;
 • Ja izlikta zīme – NOTIEK FUTBOLA LAUKUMA KOPŠANAS DARBI! UZ FUTBOLA LAUKUMA IET AIZLIEGTS!
 • Ziemā, ja ir sniegs, pa laukumu kategoriski aizliegts pārvietoties ar tehniku vai kājām!

Organizējot treniņus FUTBOLA LAUKUMĀ, STINGRI IEVĒROT:

 • Treniņu slodzes vienmērīgu sadalījumu pa visu futbola laukumu, sevišķi saudzējot centrālo asi, vārtsarga un soda laukumus.

Stadiona futbola laukuma zālāja izmantošana jāsaskaņo ar Ādažu sporta daļu:

Arnis Rozītis

Vadītājs - Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads
arnis.rozitis [at] adazi.lv
 • Ievest dzīvniekus;
 • Smēķēt, ienest un lietot apreibinošas vielas;
 • Lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
 • Braukt ar velosipēdu, bērnu ratiņiem pa futbola laukuma zālienu;
 • Iebraukt stadionā ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot organizētu pasākumu ietvaros, iepriekš saskaņojot ar Sporta daļas vadītāju);
 • Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu;
 • Piesārņot teritoriju ar sadzīves un citiem atkritumiem;
 • Patvaļīgi izvietot informāciju;
 • Patvaļīgi pārvietot stadionā esošo sporta aprīkojumu;
 • Traucēt sporta organizāciju, ĀBJSS treniņu nodarbības un ĀVS sporta stundu norisi.

Stadiona publiskās izmantošanas laiks ir no 07:00 – 23:00

Katrs stadiona apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un drošību apmeklējuma laikā.

Stadiona un āra laukumu teritorijā tiek veikta videonovērošana!