Kontakti

b.austrasskola [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Ādažu novads, Parka iela 4

Brīvās Austras skolas darboņi izvēlējušies augt, dzīvot, dziedāt, diet un vairot gudrības zem Austras koka. Austras vārds ir tas, kas simboliski palīdz šodien, rīt un arī pēc daudziem gadiem būt lieliem, gudriem, brīviem.

Bērni iepazīst un pieredz pasauli ik dienu darbojoties vairākos apziņas līmeņos, fiziskajā, emocionālajā un intelektuālajā. Vēršot uzmanību uz katra individualitāti mēs esot blakusesoši dzīves prasmju apguvē. Paralēli vadlīnijām mācību procesā, liela uzmanība tiek pievērsta latviskajai dzīvesziņai, kurā bērns iepazīst dabu un latviskās dzīvesziņas tradīcijas.Izglītības proces, kas tiek plānots astoņos laikos ar brīvdabas saviti apkārtējās vides izzināšanai, saimniekošanas savaiti, kurā uzsvars tiek likts uz kādu no tikumiem un vērtībām, mācoties uzstādīt mērķus, cenšoties tos sasniegt pētot, izzinot, vērojot, sadarbojoties, radot, secinot un meistarošanas savaiti, kurā skolotājs vēro bērna individualitāti, pieredzi un savu radošo stāstu par pieredzēto un uzzināto. Tā mēs  savā veidā palīdzam ikvienam bērniņam kāpt pa gudrības koka zariem.

Skolas ikdienas darbs noris ar Montesori metodikas elementiem, smilšu terapijas un logopēdijas metodikas elementiem u.c., kas katrs savā veidā palīdz ikvienam bērniņam kāpt pa gudrības koka zariem. Pabeigts apjomīgs LEADER projekts, kas ir liels ieguvums visiem novada bērniem. Skola var lepoties ar plašo piedāvājumu klāstu ik katram bērnam, tai skaitā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Brīvās Austras skolas vadmotīvs, ir darīt bērna nākamās sociālās vides gaitas pietuvinātas ģimenes un mājas videi, kurā bērns mijiedarbojās ar  vienaudžiem un personālu, turpinot attīstīties personībai. Mūsu rūpes ir vērstas uz mērenu un rimtu bērna pāreju no ģimenes uz pirmsskolu un saglabāt to pirmsskolas peroiodā , kurā būtiski ir palīdzēt bērna personībai attīstīt vērtības, kas ietekmē personību.

Pirmsskolas saimē “ Brīvā Austras skola” tiek uzņemti pirmsskolas vecuma bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Individuāli izvērtējot iespēju arī uzņemt bērnus, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Izstrādājam personalizētas mācību metodikas īpašiem bērniem.

Darbinieki

Sandra Bukovska

Direktore
b.austrasskola [at] gmail.com