Kontakti

b.austrasskola [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Ādažu novads, Parka iela 4

2018.gada decembrī savas durvis vērusi Privātā pamatskola “Brīvā Austras skola”. Skola veidota kā alternatīva valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām  mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība bērna psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai. Apkopojot pasaules pieredzi, savas idejas, domas, profesionālo pieredzi, iemaņas, prasmes un zināšanas, esam uzsākuši darbību ar pirmsskolas saimi.

Integrējam bērnus ar mācīšanās traucējumiem. Mācību procesā nodrošinām izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Mūsu skolas pamatvērtības: Brīvība. Daba. Latviskums.

Kāpēc Brīvā Austras skola?

Brīvība ir pašam domāt, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam. Tas attiecas gan uz pieaugušo, gan uz bērnu. Brīvība ir apzināta izvēle. Tā ir spēja novilkt robežu starp pienākumiem un visatļautību.

Austras koks ir gudrības, pēctecības un vieduma simbols.

Skolas ikdiena ir dabas izglītība, dzīves patieso vērtību meklējumi, savu talantu atdzīvināšana. Latviskās dzīvesziņas ritms, Montessori metodikas elementi, smilšu terapijas un logopēdijas metodikas elementi u.c. Svinam latviešu gadskārtas kopā ar ģimenēm. Bērni svētku tradīcijas mācās no vecākiem un skolotājiem, tāpēc svarīgi, ka pieaugušie tajās piedalās ar cieņu un interesi iesaistās.

Pirmsskolas saimē “ Brīvā Austras skola” tiek uzņemti pirmsskolas vecuma bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Individuāli izvērtējot iespēju arī uzņemt bērnus, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Izstrādājam personalizētas mācību metodikas īpašiem bērniem.

Darbinieki

Sandra Bukovska

Direktore
b.austrasskola [at] gmail.com