• Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 • Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,24.02.2015.Nr.16
 • Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  Nr.6
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam„Robežnieki” 1.z.v. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.11.2012. Nr.33
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Eimuru ciema nekustamajam īpašumam„Dzīles” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 28.08.2012., Nr.25
 • Saistošie noteikumi par Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 24.07.2012., Nr.23
 • Saistošie noteikumi par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielpriedes” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 29.05.2012., Nr.16
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam„Stirnmalas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 28.02.2012., Nr.4
 • Saistošie noteikumi par Ādažu novada domes 22.03.2011.saistošo noteikumu Nr.10 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma grozījumu Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem „Aleksandri-1″, „Aleksandri-2″, „Aleksandri-3″, „Aleksandri-4″, „Aleksandri-5″, „Aleksandri-6″, „Aleksandri-7″, „Aleksandri-8″, „Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atcelšanu, 27.12.2011., Nr.35
 • Saistošie noteikumi par grozījumiem Ādažu novada domes 24.04.2007. saistošajos noteikumos Nr.13 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam„Dailas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, 27.12.2011., Nr.34
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem„Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 24.05.2011., Nr.16
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma grozījumu Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem„Aleksandri-1″, „Aleksandri-2″, „Aleksandri-3″, „Aleksandri-4″, „Aleksandri-5″, „Aleksandri-6″, „Aleksandri-7″, „Aleksandri-8″, „Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste”grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 22.03.2011., Nr.10
 • Saistošie noteikumi par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 no 27.07.2010. „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un „Smilgas” Nr.125 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, 26.10.2010., Nr.29
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Āņu ciema nekustamajam īpašumam„Jaunstempji” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 24.11.2009., Nr.29
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam„Ranči” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.10.2009., Nr.26
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Tērces” un „Dzilnas”grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 28.07.2009., Nr.18
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam„Sauleslejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 26.06.2009., Nr.17
 • Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajiem īpašumiem„Vecvārnas” un „Jaunvārnas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 26.05.2009., Nr.16
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajiem īpašumiem „Langas”, „Langas A” un Rīgas gatvē 71 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 24.02.2009. Nr.6
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Inčulejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.01.2009. Nr.1
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Jaunliepas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 23.12.2008. Nr.3
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam Lāceņu ielā 1 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 25.11.2008. Nr.32
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Dzelzenes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 25.11.2008. Nr.31
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Niedrītes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 28.10.2008. Nr.30
 • Par 27.06.2008. saistošo noteikumu Nr.23 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 27a grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” papildināšanu, 28.10.2008. Nr.
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem “Dārznieki” un “Austrumdārzi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 23.09.2008., Nr. 27
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 23.09.2008., Nr. 26
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam “Valumi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 23.09.2008., Nr.25
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema mazdārziņu teritorijā “Smilgas” esošo nekustamo īpašumu grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 26.08.2008., Nr. 24
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 27a grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.06.2008., Nr.23
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem “Baltkrasti“, “Čiekurkrasti“, “Avijas“, “Stabiņi” un “Kalndores” 3.z.g. un 6.z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.06.2008., Nr.22
 • Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Augšvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. un “Mazvairogi” 1., 2., 3., 4. z.g. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 27.05.2008. Nr.18
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajam īpašumam “Ezeroši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 27.05.2008. Nr.19
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma “Mežavēji” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 27.05.2008. Nr.20
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam “Ogas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 25.03.2008. Nr.13.
 • Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam “Skujenieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 25.03.2008. Nr.12
 • Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam “Stapriņi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 26.02.2008. Nr.10
 • Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajam īpašumam “Stelpes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 26.02.2008. Nr.9Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Silmalas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 29.01.2008. Nr.4
 • Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpuri” 1.z.v. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 29.01.2008. Nr.3
 • Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vēveri” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 29.01.2008. Nr.5
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam (teritorijai) Attekas ielā 16/18 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 21.12.2007. Nr.53
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Liepnieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 27.11.2007. Nr.45Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Kumelīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam “Dzirkstes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Dailas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamā īpašuma “Jāņa pļava” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamā īpašuma “Ievupes” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamo īpašumu “Irši“, “Āmuļi” un “Ošveiduļi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nek. īp. “Laukkalni“, “Imantas“, “Mārlauki“, “Indrāni“, “Sandras“, “Induļi“, “Čiekuri“, “Lauciņi“, “Lauki“, “Grodas“, “Cekules“, Zelta ielā Nr.1,3,5,7,9, Ēnu ielā Nr.1 un Sudraba ielā Nr.10,12 det. graf. daļu un ter. izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajiem īpašumiem “Smiltāji“, “Asari” un “Vēži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Jaunzariņi“, “Jaunkatlapas“, “Miķeļi“, “Provinces” un “Mežārputni” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiemPar detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem “Ķurzuļi“, “Zābaki“, “Dienvidi“, “Pūpēži“, “Pēči“, “Avotiņi” un daļai no nekustamā īpašuma “Ūdensrožu parks” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada ceļam “Kadagas ezers – Puska” un nekustamajiem īpašumiem “Sāgas“, “Rīti“, “Ķērpji“, “Mežavoti“, “Bruņinieki” un “Ūdensrozes” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamo īpašumu “Dravnieki” un “Ozolkalni” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamajiem īpašumiem “Jaunkārkli” 1. un 2.z.g., “Kārkli” un “Ādažu novada meži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par nekustamo īpašumu “Podlejas“, “Podkalni“, “Slejmalas” un “Grantiņi” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Birzlejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem