Ādaži no putna lidojuma

Ādažu novada dome 22.septembrī pieņēma lēmumu par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju, paredzot, ka līdz 2020.gada decembrim jāaktualizē Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija (2013.-2037.). Stratēģija tiks aktualizēta, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus, lai izstrādātu vienotu stratēģisko ietvaru Ādažu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei.

Stratēģija tiek aktualizēta sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Atgādinām, ka, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – esošais Ādažu novads un esošais Carnikavas novads, un jūlijā abas pašvaldības uzsāka kopīgi izstrādāt jaunā Ādažu novada attīstības prorammu.

Atgādinām, ka iedzīvotāji var iesaistīties novada attīstības plānošanā, piedaloties iedzīvotāju aptaujā.