Ādažu novada ainavu plāna publiskā apspriešana

Ādažu novada dome 2024. gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.128 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” nodošanu publiskai apspriešanai”.

Iepazīsties: Ādažu novada ainavu plāns (1.redakcija)

Ādažu novada ainavu plāna izstrādes uzsākta, pamatojoties uz Ādažu novada domes 22.03.2023. lēmumu Nr. 107 “Par tematiskā plānojuma “Ādažu novada ainavu plāns” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Ainavu plāna izstrādes mērķis ir raksturot Ādažu novada ainavu daudzveidību un vērtības, nosakot ainavu tipus un telpas, analizējot to īpašības, spēkus un ietekmes, kas tās pārveido, kā arī sniegt priekšlikumus ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai.

Ainavu plāna publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2024. gada 8.aprīļa līdz 2024. gada 28.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 11.aprīlī plkst. 18.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, un tiešsaistē Zoom platformā (pieslēgšanās saite), piesakoties dalībai: tpn@adazi.lv.

Ar Ainavu plāna redakciju var iepazīties interneta portālā ĢeoLatvija.lv un ŠEIT.

Rakstiskus viedokļus līdz 28.aprīlim aicinām izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  20203786, indra.murzina@adazunovads.lv .

Par Ainavu plāna publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!