Nomas objekts: PII "Mežavēji" Sporta zāle
Adrese: “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103
Pieteikšanās termiņš: 19.09.2023.
Vieta
Kadaga
Lietošanas mērķi
Izglītība Kultūra Sports Veselības veicināšana
Pieteikšanās statuss
Noslēdzies

Ādažu novada pašvaldības Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ”Mežavēji” izsludina pretendentu pieteikšanosšādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Sporta zāle

Kadastra numurs

8044 005 0350 001

Adrese

“Mežavēji”, Kadaga, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2103,

Telpas platība (m²)

84.00

Lietošanas mērķi

Izglītība. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Nomas maksa

3,97 EUR bez PVN stundā

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Iznomāšanas termiņš

No 02.10.2023. līdz 31.05.2024.

Nomas laiks

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien

no pl. 16.00 līdz 21.00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Irēna Kuzņecova, tālr.28325285

Pieteikšanās termiņš

2023.gada 19.septembris

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.
__________________

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

2 Ādažu novada pašvaldības domes [datums] lēmums Nr.[cipari] “[nosaukums]”.

3 Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.