Statuss:
Noslēdzies
  • Īstenošanas laiks 2021.-2022.
  • Kopējās izmaksas 512 897,81 eiro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms Valsts mērķdotācija – 400 000,00 eiro, pašvaldības finansējums – 112 897,81 eiro

Saistītie jaunumi:

Projekta kopsavilkums

Projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolā “A” un “B” korpusā” mērķis – tehniskā stāvokļa uzlabošana un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, izbūvējot ventilācijas sistēmu Ādažu vidusskolas “A” un “B” korpusā.

Projekta ietvaros tiks izbūvētas 6 lokālas rekuperācijas sistēmas – uz katru stāvu katrā atsevišķā korpusā plānota viena ventilācijas iekārta.
Projekta kopējās izmaksas – 512 897,81 , t.sk.,

  • valsts mērķdotācija – 400 000,00 EUR;
  • Pašvaldības finansējums – 112 897,81EUR.

Projekta īstenošanas laiks – no 2021.gada līdz 2022.gada septembrim