Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimene nodrošina aprūpi bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna aizbildnības nodibināšanai vai adopcijai.
Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz dokumentus:
  1) iesniegumu laulāto (personas) atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai;
  2) psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli;
  3) narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

  Lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ņemot vērā Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sagatavoto psihologa atzinumu, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi, bāriņtiesa pieņem mēneša laikā pēc mācību programmas beigām.
  Lai pieņemtu lēmumu par bērna ievietošanu (uzturēšanās izbeigšanu) audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē nepieciešams audžuģimenes iesniegums ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē, norādot pamatotu iemeslu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par audžuģimenes statusu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta laulāto (personas) dzīvesvieta. Ja laulāto dzīvesvieta deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, lēmumu par audžuģimenes statusu pieņem tās pašvaldības bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta viena no laulāto dzīvesvietām un laulātie faktiski dzīvo.

  Bāriņtiesas sēdē tiek pieņemts lēmums par:
  1) ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
  2) audžuģimenes statusa piešķiršanu (izbeigšanu, atņemšanu);
  3) bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu;
  4) par specializētās audžuģimenes statusu.

  Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pa pastu vai uz e-pasta adresi.
  Lēmuma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem var izsniegt bāriņtiesā pret parakstu.