Tūrisms
EXIT RIGA reģiona zīmola digitālās komunikācijas stratēģijas izveide

13. septembrī, Olaines kopstrādes telpās, fokusgrupā “Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos” tikās Pierīgas reģiona tūrisma nozares pārstāvji – Pierīgas tūrisma asociācija un tās biedru, pašvaldību, tūrisma speciālisti, uzņēmēji un vietējās rīcības grupas.

Pašlaik norit darbs pie Pierīgas vienotā tūrisma zīmola "EXIT RIGA" digitālās komunikācijas stratēģijas izstrādes, ar mērķi veicināt reģiona tūrisma piedāvājuma atpazīstamību un sasniegt plašāku auditoriju. Profesionālam “skatam no malas” piesaistīta arī sociālo mediju marketinga aģentūra “KLIK KLIK", kura veikusi "EXIT RIGA" sociālo kanālu izvērtējumu, ieskatījusies reģiona spēcīgāko konkurentu marketinga aktivitātēs un palīdz kopīgiem spēkiem izstrādāt efektīvāku komunikācijas plānu 2024.gadam.

Pasākuma ietvaros tika izvērtēti "EXIT RIGA" komunikācijas rīki – mājaslapa www.exitriga.lv, “Facebook” un “Instagram” konti, pārrunāti dažādi knifi un triki ikdienas darba uzlabošanai, kā arī gūta iedvesma no kaimiņu galamērķu labās prakses piemēriem, ieskatoties Rīgas, Siguldas, Jūrmalas, Gaujas Nacionālā parka zīmola “Enter Gauja” un citos spilgtu Latvijas tūrisma galamērķu sociālajos kanālos un aktivitātēs. Tika secināts, ka daļa no panākumu atslēgas sekmīgam sociālo tīklu mārketingam ir ciešāka sadarbība "EXIT RIGA" reģionā iesaistīto pušu starpā un aktivitāšu koordinēšana, biežāka apmaiņa ar informāciju, kā arī arvien drosmīgākas un radošākas idejas. Fokusgrupas ietvaros tika skatīts, kāds "EXIT RIGA"gadu gaitā radītais saturs uzrunājis vislielāko auditoriju, īpaši izceļoties nesenajai 2022./2023.gada Pierīgas apceļošanas akcijai “Dabas Apļi”. Statistika parāda arī to, ka lielākā daļa auditorijas ir sievietes, liekot secināt, ka dāmas, biežāk kā kungi, ir brīvdienu plānu veidotājas. Izvērtējot konkurentu aktivitātes redzams, ka katram no tiem ir savas spilgtās puses un pieejas auditorijas piesaistei. Kāds no tūrisma reģioniem sociālajos kanālos stāsta par saviem uzņēmējiem un dalās ar cilvēkstāstiem tūrisma jomā, cits runā par tūrisma aktualitātēm, velkot paralēles ar citiem aktuāliem tā brīža notikumiem Latvijā vai pasaulē. Ir galamērķi, kas strādā uz īpaši prasīgu auditoriju, izvēlas tikai augstas kvalitātes foto attēlus un tulko saturu svešvalodās, kamēr citi sazinās ar saviem sekotājiem tikai latviešu valodā vai svešvalodu izmanto periodiski ārzemju auditorijai mērķētās kampaņās. Kā norādīja “KLIK KLIK” pārstāvji "EXIT RIGA"reģions var izcelties gan pieejot tūrisma mārketingam ar humora devu, gan aktīvi mijiedarbojoties ar sekotāju. Svarīgi rūpīgi pārdomāt un regulāri pārskatīt kā reģions pats sevi ‘’pieteicis’’ un raksturojis sociālo tīklu kanālos – vai apraksts atbilst tā brīža tēlam un mērķiem, kā arī ieskatīties, no kurienes cilvēki visbiežāk nonāk šajos kanālos. Pasākumā noslēgumā, labās prakses piemēru iedvesmoti, dalībnieku izstrādāja virkni lielisku ideju 2024.gada "EXIT RIGA" komunikācijas plānam, kā arī iedvesmojās ciešāk sadarboties nākotnē “KLIK KLIK” ieteikumu īstenošanai.

Fokusgrupas noslēgumā dalībnieki izmantoja iespēju, Olaines novada pašvaldības speciālistu pavadībā, apskatīt vairākus Olaines pilsētas tūrisma objektus – Mežaparku un bērnu pilsētiņu, kā arī Olaines Vēstures un mākslas muzeju un tam tuvumā esošo ārvides ekspozīciju ‘’Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts’’. Paldies Olaines kolēģiem par uzņemšanu un atkārtotu apliecinājumu, ka tepat Pierīgā ir iespējams radīt lieliskas vietas savu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai un vēstures vērtību saglabāšanai.

"EXIT RIGA" tūrisma reģiona zīmola digitālās komunikācijas stratēģija tiek izstrādāta Pierīgas reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projekta “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” (Nr. 23-00-A019.332-000002), ko īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Paralēli jau uzsākts darbs pie nākošajām projekta aktivitātēm, no kurām viena ir Pierīgas tūrisma mobilās aplikācijas izstrāde. Novembra sākumā notiks apmācības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kurā tiks prezentēta gan "EXIT RIGA" digitālā stratēģija, gan būs iespēja uzzināt par jaunajiem digitālajiem risinājumiem. Aktuālajai informācijai seko līdzi www.exitriga.lv un "EXIT RIGA"sociālajos kontos.