Attīstības jaunumi
Ārstu prakse, Garā iela 20

Ādažu novada pašvaldība 2023.gada 6.jūnijā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta* "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā" īstenošanu. Projekta mērķis bija uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ādažu novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tika veikta telpu pielāgošana Garā ielā 20, Carnikavā, ģimenes ārsta prakses vajadzībām. Esošajās telpās tika veikta papildus starpsienu izbūve un iekārtots kabinets ģimenes ārstam, medicīnas māsai un atsevišķa telpa procedūru veikšanai. Projekta ietvaros papildus būvnormatīvos noteiktajām prasībām pacientiem domātajās labierīcībās tika ierīkotas automātiski veramas durvis, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglos piekļuvi šīm telpām.

 Telpu pielāgošanas darbus veica SIA "Life expert", visi darbi tika pabeigti jau augusta sākumā. Līgums par telpu nomu ar SIA "Liepziedi ārsta prakse" ir noslēgts un jau kopš 1.septembra ģimenes ārste Anete Klovāne pieņem pacientus jaunajās telpās Garā ielā 20.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 16 298 eiro, t.sk. ERAF finansējums 12 744.90 eiro, valsts budžeta dotācija 1349.46 eiro, kā arī pašvaldības finansējums 2 203.64 eiro.

 * Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas” ietvaros.