Jaunumi novadā
ģimenes ārsts, darbarīks

Ādažu novada pašvaldība 2023.gada 6.jūnijā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta* “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā” īstenošanu.

 

​​​​​​

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ādažu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots veikt telpu pielāgošanu Garā ielā 20, Carnikavā, Carnikavas pagastā ģimenes ārsta prakses vajadzībām. Esošajās telpās tiks veikta papildus starpsienu izbūve un iekārtoti kabineti ģimenes ārstam, medicīnas māsai un atsevišķa telpa procedūru veikšanai. Projekta ietvaros plānots īstenot arī specifiskas darbības vides un pieejamības nodrošināšanai – papildus būvnormatīvos noteiktajām prasībām pacientiem domātajās labierīcībās tiks ierīkotas automātiski veramas durvis, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglos piekļuvi šīm telpām.

Telpu pielāgošanas darbus veiks SIA “Life expert”. Darbus plānots pabeigt augusta sākumā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 16 298 euro apmērā, t.sk. ERAF finansējums 12 744.90  euro apmērā, valsts budžeta dotācija 1349.46 euro apmērā, kā arī pašvaldības finansējums 2 203.64 euro apmērā.

 

* Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas” ietvaros.