Dabas aizsardzība
no1apr koki

Valsts meža dienests atgādina, ka līdz 2024. gada beigām ir izsludināta mizgrauža masveida savairošanās situācija Latvijas teritorijas mežosTās ietvaros no 1. aprīļa egļu mežaudžu aizsardzības zonās būs spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Jau informēts, ka 2024. gada janvārī Valsts meža dienests izdevis rīkojumu, kura mērķis ir aizsargāt vērtīgās egļu mežaudzes no augiem kaitīgā organisma – egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus). Rīkojums nosaka gan saimnieciskās darbības ierobežojumus, gan aizsardzības pasākumus mizgrauža aktivitātes samazināšanai egļu mežaudzēs visā Latvijas teritorijā.

Saimnieciskās darbības ierobežojumi nosaka, ka laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. augustam A, B, C aizsardzības zonās ir aizliegta koku ciršana, izņemot atsevišķus gadījumus, kas noteikti rīkojumā. Aizliegums attiecas arī uz jau izsniegtajiem ciršanas apliecinājumiem.

Savukārt aizsardzības pasākumi paredz 2023., 2024. gada augu veģetācijas sezonā mizgraužu bojātu koku ciršanu sanitārajā vienlaidu cirtē, ja saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Izcirtuma platībās, kas pārsniedz 0,8 hektārus, paredzēts izvietot feromonu slazdus.

Kopumā ir noteiktas četras aizsardzības zonas - A, B, C un D, kas atbilst rīkojumā noteiktiem kritērijiem:

  • A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze,
  • B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes (egle vai priede ir valdošā koku suga un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas,
  • C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes (egle ir valdošā koku suga, un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes.
  • D aizsardzības zona, kas atrodas ārpus A, B, C zonas.

A, B un C aizsardzības zonas ir atspoguļotas valsts informācijas sistēmā - Meža valsts reģistra karšu sadaļā. D aizsardzības zona Meža valsts reģistrā netiek attēlota. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, ka dažādos kartes mērogos var būt redzama tikai daļa informācija.

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) uzskatāms par visagresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli visā Eirāzijā, jo tas var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus. Tādēļ Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu mežaudzes, jo tikai tādejādi var konstatēt kaitēkļu savairošanos konkrētajā mežaudzē un veikt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

Lai nodrošinātu nekavējošu aizsardzības pasākumu izpildi, Valsts  meža dienests no 1.aprīļa apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Biežāk uzdotie jautājumi par egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situāciju un kaitēkļa ierobežošanas pasākumiem 2024. gadā.