Dzejas dienas Carnikavas bibliotēkā
Foto: Ādažu novada Mākslu skola

18. oktobra vakarā Carnikavā bibliotēkā notika ikgadējās "Dzejas dienas" ar dzejnieku novadnieku Aivaru Krūkliņu un dzejnieci Maiju Bajarunieni. Par muzikālo  noformējumu rūpējās Ādažu novada Mākslu skolas Mūzikas nodaļas vadītājs Kārlis Glavāns, iesaistot savus audzēkņus un koncertmeistari Zani Gudro.

Pasākuma ievadu ieskandināja Elza Prokofjeva (flauta), izpildot  Īana Klārka skaņdarbu "Hypnosis".

Dzejnieces Maijas Bajarunienes dzeja piesaistīja klausītājus ar savu sirsnību, vienkāršību, vieglumu, optimismu. Pēc Maijas Bajarunienes dzejas, skanēja komponista Imanta Kalniņa “Zilais putniņš”, ko izpildīja skolniece Agate Dreimane (vijole).

Kā nākamais dzejnieks uzstājās Aivars Krūkliņš. Viņa dzeja ir pilnīgs pretstats Maijas dzejai. Aivara dzejoļi, kā spoguļattēls reālajai politiskajai arēnai pasaulē un Latvijā, skarbi iezīmēja dzejnieka sajūtas, pārdomas par pēdējiem notikumiem pasaulē. Dzejnieka Krūkliņa dzeja lika aizdomāties par notikumiem Ukrainā, par  veiktiem  noziegumiem pret Ukrainas tautu. Aivars ļoti spilgti attēlo kara gaitu Ukrainā, minot savā dzejā ilgo laika posmu Ukrainas tautas cīņā par brīvību, neatkarību.

Pēc Aivara dzejas uzstājās Nadīna Rūda (čells), izpildot skaņdarbu J. S. Baha  Prelūdiju no pirmās čella svītas G-dur. Arī šis skaņdarbs bija ļoti atbilstošs turpinājums Aivara Krūkliņa dzejai.

Nobeigums pasākumā bija negaidīts, bet pārsteidzoši pozitīvs, kad "tehniskā atbalsta personāls", vārdā Māris Liepiņš, dzejas iespaidots, ķērās pie Maijas Bajarunienes dzejas deklamēšanas. Lai šī performance būtu gana iespaidīga, Māris palūdza koncertmeistari Zani uzburt muzikālo pavadījumu.

Uz šādas optimisma pilnas nots beidzās Dzejas dienu ikgadējais pasākums Carnikavas bibliotēkā.