Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Ādažu novada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2023 laureāti

Izvērtējot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2023” īstenotos projektus, vērtēšanas komisija secināja, ka ir ļoti grūti noteikt vienu labāko projektu katrā kategorijā, tāpēc apbalvojumiem tika izvirzīti 5 projekti. Atgādinām, ka šogad Ādažu novadā tika īstenoti 24 projekti. Visas grupas tika suminātas 18.novembrim veltītā pasākuma laikā.

Kategorijā “Teritorijas labiekārtošana” labākie projekti

Biedrībai “Privātā vidusskola ĀBVS” par projektu “Izglītojošas āra sienas izveide ĀBVS “Dabas metamorfozes””. Projekta ietvaros Ādažu Brīvās Valdorfa skolas teritorijā tika izveidots apskates un izziņas objekts - āra siena ~ 64 m garumā “Dabas metamorfozes”, kur sienas atsevišķos laukumos ir attēloti dabas procesi, jeb metamorfozes estētiskos un harmoniskos sienas gleznojumos. Apskates objekts ir brīvi pieejams jebkuram Ādažu novada iedzīvotājam un ciemiņam, kas rada iedvesmu skolēniem, pedagogiem, vecākiem un vecvecākiem. Projekta atziņa “Ar mūsu rokām, prātu un sirdi darbojas Augstākie spēki, kad īstenojam Sirdslietu!” (projekta vadītāja  Anete Vaivade).

     

  

Biedrībai “BMX Ādaži” par projektu “BMX starta kalna drošas uzbrauktuves izbūve”. Projekta ietvaros tika izbūvēta droša BMX trases starta kalna uzbrauktuve, kā arī izbūvēta atbalsta siena un izveidots betonēts celiņš, kā arī izbūvēta koka apmales marga ar cinkotiem stabiņiem. Projekts veicinājis Ādažu novada bērniem, jauniešiem un ikvienam sportot gribētājam drošu, skaistu un sakoptu vidi, kur nodarboties ar sporta aktivitātēm (projekta vadītājs Ģirts Lūsis).

bmx1

    

bmx2

Nereģistrētai iedzīvotāju grupai (NIG) “Mēs Bērniem” par projektu “Aktīvās atpūtas 5 maņu taka “Sadzirdi, saredzi, sasmaržo, sajūti un izgaršo!””. Projekta ietvaros PII “Piejūra” teritorijā tika izveidota daudzfunkcionāla aktīvās atpūtas taka ar izveidotu skaistu ieejas/izejas arku, izveidota baskāju taka, ierīkots āra ksilofons, izveidota sensorā siena dažāda augstuma putnu māju formā, izveidots skaņu un taustes kubls, sastādīti daudzgadīgie dekoratīvie augi, veidojot krāsu, smaržu un garšu oāzi, izveidota vēja zvanu oāze, kā arī ierīkotas koka sētiņas, nodrošinot bērniem drošu norobežojumu. Projekta īstenošana radījusi drošus, iekļaujošus un izglītojošus vides apstākļus PII “Piejūra” audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem. Projekta galvenā atziņa “Kopā mēs augam!!! Kopā mēs varam vairāk - darba dalīšana un plānošana ir svarīgākais komandas darbā!” (projekta vadītāja Gundega Ulme, projekta galvotājs Edgars Vītols).

mesberniem1

  

Kategorijā “Ēku un iekštelpu remonts” labākie projekti

NIG “ĀNMS kreatīvais kolektīvs” par projektu “Akustikas uzlabošana ĀNMS”. Projekta ietvaros ĀNMS, tika izveidoti 20 gab. akustiskie sienas paneļi, kā arī ieklāts absorbējošs grīdas segums, nodrošinot ĀNMS mūzikas klašu skaņu absorbēšanu un izolāciju, tādējādi radot labāku un mazāk trokšņainu mācību vidi gan audzēkņiem, gan pedagogiem (projekta vadītāja Viāna Kuļša, projekta galvotājs Jānis Pekelis).

 

Kategorijā “Tehnisko līdzekļu radīšana izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm” labākie projekti

Biedrībai “Radošā apvienība “DZĪVOTPRIEKS”" par projektu “Arheoloģiskie tērpi tradīciju kopai ĀBOLS”. Projekta ietvaros tradīciju kopai “ĀBOLS” tika sašūti arheoloģiskie zābaciņi, sašūti plecos sasienamie brunči, kā arī sašūti apliekamie brunči. Projekta īstenošana devusi iespēju kopai piedalīties novadā un citviet organizētajos pasākumos, svētkos, skatēs, pilnvērtīgi pārstāvot sevi un novadu. Projekta atziņa “Darot var mācīties, darot var izprast, darot var sajust - sajust un novērtēt senču atstāto mantojumu” (projekta vadītāja Inese Krūze).

 

Paldies visām projektu grupām par projektiem veltīto laiku un enerģiju! Pateicoties jums, Ādažu novads ir kļuvis vēl skaistāks, sakoptāks un jaukāks dzīvošanai, atpūtai, mācībām! Aicinām sava novada dzīves vides uzlabošanā iesaistīties arī citus!

Bildes – no projektu īstenotāju arhīva

Ilze Vanka - Krilovska

sab ar dvesel logo