izstadebib

Abonementā

  •  “Viena mūža nepietiek”  

Rakstniecei un dzejniecei Ainai Zemdegai  100 (1924–2006)

Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100 (1924–2012)

Dzejniekam Gunaram Saliņam – 100 (1924–2010)

  •  “Mēs nemitīgi maināmies”

Austriešu rakstniekam Johannesam Mario Zimmelam – 100 (1924–2009)

Lasītavā

  •  “Gara tuvums paliek uz mūžu”

Aktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram – 130 (1894–1994)

  •  “Cilvēks pats veido realitāti”

Vācu filozofam Imanuelam Kantam – 300 (1724–1804)

Bērnu literatūras nodaļā

  • Krikša, Tinces, Tomiņa un Pīkstītes krusttēvs”

Rakstniekam Jānim Širmanim – 120 (1904–1992)

  • ”Pasaule bilžu grāmatā”

2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena

Pasākumi

  • “Pielaiko profesiju!”

4. aprīlī - Ēnu diena

  •  “Bibliotēkas un lasīšana”

22. aprīlis – 26. aprīlis - Bibliotēku nedēļa