Konkursi Jaunumi novadā
Cilvēki salikuši rokas kopā

Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu ar mērķi:

  • veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes rudens brīvlaikā.
  • atbalstīt jebkuras fiziskas personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Katrs pretendents ievēro konkursa nolikuma 14.punktu.  Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu ŠEIT!

Konkursā plānots apstiprināt vienu dienas nometni Ādažos un vienu dienas nometni Carnikavā.

Konkursa mērķgrupa  – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 9 gadiem.
 

PROJEKTA PIETEIKUMA dokumenti iesniedzami līdz 2023.gada 29. septembrim plkst.12:00 nosūtot tos parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, tēmas ailē norādot – nometņu projektu konkursam.

VECĀKI iepazīties ar apstiprinātām nometņu programmām un nometņu laikiem varēs oktobra sākumā tīmekļvietnē https://www.adazunovads.lv/lv/nometnes, bet pieteikšanos nometnēm plānots atvērt 2023.gada 9.oktobrī plkst.12:00.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu domes tīmekļvietnē 
adazunovads.lv/lv/nometnu-programmu-konkurss