Jaunumi sportā
galda teniss

Izglītības un jaunatnes lietu speciālistes Lauras Andrijonokas iniciatīvas rezultātā Carnikavas novada dome 2020.gada nogalē iesniedza pieteikumu biedrības “Jūras Zeme” izsludinātajai 10. projektu kārtai, kur guva atbalstu projektam “Aktīvās atpūtas un sporta inventāra iegāde Carnikavas novadā”. Projekta mērķis bija 2021.gadā iegādāties un izvietot Carnikavas un Garciema ciemos ārtelpu tenisa galdus, lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, rekreāciju, socializēšanos, sportiskumu un piederības izjūtu novada ciemiem.
Projekts ir realizēts un šobrīd Carnikavā (Zvejnieku ielā 3A) un Garciemā (Mežciema ielā 26) izvietoti ārtelpu tenisa galdi. Ikviens interesents aicināts izmantot publiski un brīvi pieejamos tenisa galdus, ievērojot personīgo drošību, sabiedrisko kārtību un ņemot līdzi nepieciešamo inventāru – galda tenisa raketes un bumbiņas.

Projekts “Aktīvās atpūtas un sporta inventāra iegāde Carnikavas novadā” (projekta Nr.20-04-AL11-A019.2201-000001) īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros