Ādažu bibliotēkas pasākumi
biblio

 

No 22. līdz 26. aprīlim bibliotēkas visā Latvijā svin tradicionālo Bibliotēku nedēļu, popularizējot pakalpojumus, pievēršot sabiedrības uzmanību aktuāliem jautājumiem un norisēm nozarē, kā arī akcentējot ieceres nākotnei. Šī gada Bibliotēku nedēļas devīze "Bibliotēkas un lasīšana". Lai nezūd lasītprieks, tiekamies bibliotēkā!