Jaunumi novadā Projekti
ielu remont

Ādažu novada pašvaldības dome piešķīrusi papildu finansējumu investīciju projektam “Liepu alejas pārbūve” un Viršu ielas pārbūve posmā no Malienas ielas līdz Serģu ielai (1037 m)”.

Pēc atkārtota iepirkuma izsludināšanas “Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā” PA “Carnikavas komunālserviss” par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu atzina SIA "Ceļinieks 01" piedāvājumu. Viršu ielas pārbūvi veiks SIA “AB-rent”.

Projektu realizācijai trūkstošos finanšu līdzekļus pašvaldība radīja iespēju novirzīt no iedzīvotāju ienākumu nodokļa virsizpildes, veicot grozījumus pašvaldības budžetā.

PA “Carnikavas komunālserviss” piešķirti 263 702,46 eiro 2021.gadā izstrādāto projektu “Liepu alejas rekonstrukcija” īstenošanai un papildus 90 000 eiro projekta Viršu ielas pārbūve” īstenošanai. Viršu ielas rekonstrukcijas izmaksas ir 296 285,37 eiro.

Darbus plānots veikt četru mēnešu laikā, līdz šī gada augustam.

Viršu iela remonts
Viršu ielas Gaujā remonta posms

 

Liepu aleja C
Liepu alejas Carnikavā remonta posms