Atkritumu apsaimniekošana
atkritumiem

Ādažu novada pašvaldības domes šī gada 28. marta sēdē apstiprināts Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas plāns. Plāna reģionā ietilpst Rīgas valstspilsētas, Jelgavas valstspilsētas, Ādažu novada, Bauskas novada, Dobeles novada, Jelgavas novada, Ķekavas novada, Mārupes novada, Ogres novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada un Siguldas novada administratīvā teritorija.

Apstiprinātais plāns paredz paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, attīstīt atkritumu apsaimniekošanas institucionālo sistēmu, veidojot spēcīgāku atkritumu apsaimniekošanas reģionu un īstenot aprites ekonomikas principus, lai būtiski palielinātu atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus, kā arī, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteikto, lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā sasniegšanu.

Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Plāns izstrādāts 2024.-2028. gadam.

Plānu līdz šim ir apstiprinājušas Mārupes, Ķekavas, Bauskas, Ādažu, Salaspils un Siguldas pašvaldības. Tuvākajā laikā plānu plānots apstiprināt arī pārējās pašvaldībās, no kurām īpaši jāizceļ Rīgas valstspilsēta, kurā tiek radīts būtisks atkritumu daudzums un, attiecīgi, efektīva apsaimniekošana Rīgā radītajiem atkritumiem ir kritiska visa reģiona līmenī. 

Plāna projekts no 2023. gada 18. oktobra līdz  17. novembrim tika nodots sabiedriskajai apspriešanai, kuras ietvaros iedzīvotāji varēja iesniegt priekšlikumus. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika saņemti privātpersonu un pašvaldību priekšlikumi, kuri tika izskatīti, izvērtēti un, ņemot vērā priekšlikumu saturu, noteiktos gadījumos projekts tika precizēts.

Pēc atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformas 2023. gadā tika izveidots Viduslatvijas reģions, kurš kopumā aptver 13 pašvaldības. No tām 10 nogādā pašvaldības radītos atkritumus poligonā “Getliņi” un tās reģionālā plāna izstrādi ir deleģējušas SIA “Getliņi EKO”. Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā ir iezīmēti konkrētāki soļi atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai, proti, lai virzītos uz to, ka 2035. gadā 65% radīto sadzīves atkritumu tiktu pārstrādāti un poligonā netiktu apglabāti vairāk kā 10 % radīto sadzīves atkritumu.