Raivis

Raivis Pauls

Deputāts
raivis.pauls [at] adazunovads.lv

Saraksts: “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Pamatdarbības vieta, amats: Carnikavas pamatskolas direktors, Valsts izglītības satura centra projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola 2030)” – tālākizglītības eksperts
Izglītības iestāde: Rēzeknes augstskola, Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika (vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem), Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības fakultāte, profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties