Statuss:
Plānots
  • Līdzfinansētājs: 
2027NAP

 

Par plānoto projektu:

Projekts tiek plānots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīcijas 1.1.1.2.i “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” saistīto pasākumu 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. ietvaros.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Rīgas metropoles areāla prioritāro transporta koridoru attīstību, izveidojot multimodālus savienojumus un maršrutu tīklu integrāciju, kā arī uzlabojot ar dzelzceļa staciju sabiedriskā transporta pieejamību saistītās piekļuves infrastruktūru.

Ādažu novada pašvaldība 10.10.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Grupa 93” par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Mobilitātes punktam “Carnikava”.