Jaunumi novadā Projekti

Ādažu novada pašvaldība oktobrī noslēgusi divus līgumus ar SIA “Grupa93” par tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādi projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava” un “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava” ietvaros, katra līguma summa ir 20 965 euro bez PVN.

Projektu realizācija notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” ietvaros. Noteikumu projekti, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, paredz investīcijas Ādažu novada pašvaldībai 3 904 620 euro  apmērā veloceļa Rīga – Carnikava izbūvei un 1 186 500 euro mobilitātes punkta “Carnikava” izveidei.

Abus projektus Ādažu novada teritorijā plānots pabeigt 2025. gadā.