Jaunumi novadā Projekti
Velosipēds

Pirmdien, 10. janvārī, Ādažu novada pašvaldības dome vienbalsīgi nolēma  konceptuāli atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”, kā arī projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava”, paredzot tiem līdzfinansējumu budžetā.  
 
Noteikumu projekts “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava”, kas pagaidām ir izstrādes stadijā un kuru plānots virzīt saskaņošanai Eiropas Komisijā, paredz investīcijas Rīgai un Pierīgas novadiem, tai skaitā Ādažu novada pašvaldībai 3 904 620 eiro apmērā.  
 
Investīciju mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo satiksmes infrastruktūras izveidi Rīgā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, kā arī vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai reģiona iedzīvotājiem.  
 
Ādažu novadā investīcijas plānots piešķirt veloceliņa Rīga – Carnikava izbūvei vismaz 11 kilometru garumā.  
 
Jau šogad tiks uzsākta projekta dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, kam pašvaldība nolēma 2022. gada Attīstības un projektu nodaļas budžetā paredzēt 32 670 eiro. 
 
Tāpat pašvaldības domes sēdē konceptuāli tiks atbalstīts arī Eiropas Savienības projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava”, kas paredz investīcijas 1 186 500 eiro apmērā.  
 
To mērķis ir nodrošināt Rīgas metropoles areāla prioritāro transporta koridoru attīstību, izveidojot multimodālus savienojumus un maršrutu tīklu integrāciju, kā arī uzlabojot ar dzelzceļa staciju sabiedriskā transporta pieejamību saistītās piekļuves infrastruktūru.  
 
Pašvaldības domes sēdē tika nolemts 2022. gada Attīstības un projektu nodaļas budžetā iekļaut 21 780 eiro Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādei. 
 
Abus projektus Ādažu novada teritorijā plānots pabeigt 2025. gadā.