Šajā gadā Ādažu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā", kura ietvaros tika veikti projektēšanas darbi un uzstādīts apgaismojums gar gājēju celiņu pa Salas aizsargdambi posmā no dzelzceļa tilta pār Gauju (no Rožu ielas) virzienā uz Ādažiem. Darbus veica SIA “Delta EM”. Projekts  tika īstenots biedrības "Jūras Zeme" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ELFLA Rīcībā 3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Apgaismojuma izbūves darbi tika noslēgti jau maija beigās, kam sekoja teritorijas labiekārtošana, savukārt projekta noslēgšanai nepieciešamā dokumentācija tika sakārtota šomēnes. 

Projekta kopējais finansējums ir 53 240 eiro, no kuriem 39 105 eiro ir Lauku atbalsta dienesta finansējums, bet pašvaldības finansējums – 14 134 eiro. Iestājoties tumšākam laikam aicinām iedzīvotājus izmantot uzlaboto  infrastruktūru gan ikdienas gaitām, gan aktīvās atpūtas aktivitātēm.

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē

att