dambis

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Ādažu novada pašvaldības iesniegto projektu “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”. 

16.janvārī iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Delta EM”, kas izstrādāja un saskaņoja būvniecības ieceres dokumentāciju Būvvaldē. Šobrīd ir uzsākti apgaismojuma izbūves realizācijas darbi objektā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem.  

Atvainojamies par neērtībām darbu veikšanas laikā!

Projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D- 2 posmā, Carnikavas pagastā” indikatīvā īstenošanas vieta:

karte

Projekts tiek īstenots biedrības “Jūras Zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ELFLA Rīcībā 3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.