Datums 12. jūnijs, 2024
Laiks8.40
Vieta Stacijas iela 5, Carnikavas pagasts
Ādažu novada pašvaldība - pelēks logo

Ādažu novada pašvaldības domes sēde; Carnikavā, 2024. gada 12. jūnijā, plkst. 08.40, Sēžu zālē

Domes sēžu tiešraidēm ir iespējams sekot līdzi pašvaldības Youtube kanālā.

Darba kārtība un lēmumprojekti:

1.Par Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 12. jūnija kārtējās sēdes darba kārtības apstiprināšanu (ziņo Karīna Miķelsone (LRA))

2. Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu (ziņo E.Šēpers)

Pielikums

3. Par piekrišanu zemes Laumu ielā 3, Garciemā iegūšanai īpašumā (ziņo Vollijs Kuks)

 4.Par nolikuma "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2024.gada 28.marta nolikumā Nr. 8 “Konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju un remigrantu atbalsta konkurss 2024” nolikums”" projektu (ziņo Annija Dukāte)