Aktualitātes Jaunumi Jaunumi būvniecībā
Podnieku pii fasade

Būvniecības  ieceres “Jauna pirmskolas izglītības iestāde Podnieku kvartālā Ūbeļu iela 18, Ādaži, Ādažu nov.” publiskās apspriešanas laikā saņemts kolektīvais iesniegums ar  435 parakstiem, kas atbalsta būvniecības ieceri. Izteikts lūgums realizēt uzsāktā bērnudārza un Krastupes ielas projekta īstenošanas darbus pēc iespējas ātrāk.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika no 2024. gada 28. marta līdz 26. aprīlim, papildus 15. aprīlī, organizējot arī prezentācijas pasākumu gan ar klātienes, gan attālinātās pieslēgšanās iespējām.

Šajā laikā saņemtas elektroniski aizpildītas 212 aptaujas lapas, kurās dalībnieki norādījuši: Būvniecības iecere mani ietekmē – atbalsta 30, neatbalsta 4:

buv bd 1

Būvniecības iecere mani neietekmē – atbalsta 104, neatbalsta 8. Pret konkrēti izvēlēto vietu, ne pret projektu, iebilduši 63 respondenti.

buv bd2

Aptaujas lapās sniegti vairāki ierosinājumi, kuri būvniecības ieceres ierosinātājam jāizvērtē projekta laikā. Piemēram, izteikts lūgums izvērtēt apļa nepieciešamību, kas savieno Krastupes ielu un Ūbeļu ielu pie Ūbeļu ielas 18 zemes gabala. Izteikts priekšlikums neplānot gājēju un transporta kustību uz Krastupes ielas pludmali (pa grants ceļu) caur bērnudārza teritoriju.

Tāpat tiek lūgts rast iespēju pirms bērnudārza būvniecības un nodošanas ekspluatācijā sakārtot ceļu infrastruktūru.

Domājot par to, lai automašīnu plūsma neapdraudētu bērnu drošību, projektējot Krastupes ielas pārbūvi, aicina paredzēt atbilstošu skaitu autostāvvietu, gājēju pārejas un “guļošos policistus”.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā, ieceres materiāli (skaidrojošs apraksts, būvprojekts minimālā sastāvā, ieceres vizuālais risinājums, t.sk. vides kontekstā, paziņojums par publisko apspriešanu, aptaujas lapas un Būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu) bija pieejami Būvvaldē un Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

BD Podnieki_sanaksme_15apr_2
publiskā apspriešana, PII Podniekos