Statuss:
Īstenošanā
  • Līdzfinansētājs: 
NextGen EU_NAP2027

Par plānoto projektu:

Projekts tiek plānots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” investīcijas 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros.

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu maģistrālo velo satiksmes infrastruktūras izveidi Rīgā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, kā arī vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai reģiona iedzīvotājiem.

Ādažu novada pašvaldība 24.10.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Grupa 93” par tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādi maģistrālajam veloceļam Rīga – Carnikava. Pēc TEP izstrādes izvēlēta veloceļa trase (plašāk ar plānoto trasi var iepazīties saistītajā rakstā: https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/izveleta-magistrala-velocela-riga-carnikava-trases-vieta).

12.oktobrī starp Ādažu novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīta vienošanās Nr. 1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/002 par projekta realizāciju ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu.

Pēc atklātā konkursa “Veloceļa Rīga – Carnikava projektēšana un autoruzraudzība” pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas, 2023. gada 15. septembrī tika pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “Projekts 3”.  Līgums noslēgts 2023. gada 9. oktobrī par kopējo līgumcenu 274 750 euro bez PVN un tas paredz būvprojekta izstrādi un saskaņošanu līdz 2024. gada 9. augustam.

 

veloceliņš Rīga - Carnikava