Statuss:
Plānots
  • Līdzfinansētājs: 
2027NAP

 

  • Īstenošanas laiks: 2023.- 2027.
  • Kopējās izmaksas: 1 709 693 eiro

Projekta mērķis:

Turpināt samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

  1. Izbūvēt jaunu aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam.
  2. Izbūvēt sūkņu staciju Nr.2 pie Vējupes caurtekas-regulatora, izbūvēt krasta nostiprinājumus plānots izskalojumu vietās.
*Projektu plānots īstenot, ja aktivitāte tiks iekļauta jaunajā plānošanas periodā 2022-2027