2017. līdz 2021. gads

Attīstības komiteja, 2017.gadā ievēlēto deputātu sastāvs:

J.Beķers(Latvijas Reģionu Apvienība);
V.Bulāns(Latvijas Reģionu Apvienība);
A.Keiša(Latvijas Zemnieku savienība);
J.Neilands(Latvijas Reģionu Apvienība);
M.Sprindžuks(Latvijas Reģionu Apvienība);
E.Šēpers(Latvijas Zemnieku savienība);
E.Verners(Latvijas Reģionu Apvienība).

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo komiteja, 2017.gadā ievēlēto deputātu sastāvs:

P.Balzāns(Latvijas Reģionu Apvienība);
K.Dāvidsone(Latvijas Reģionu Apvienība);
R.Kubuliņš(Latvijas Zaļā partija);
P.Pultraks(Latvijas Reģionu Apvienība);
L.Pumpure(Latvijas Reģionu Apvienība);
K.Savicka(Latvijas Reģionu Apvienība).