Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētājs
Izglītība: maģistra grāds sabiedrības vadībā, Kanzasas universitāte  (University of Kansas) ASV
Augstākā izglītība – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības Agronomijas fakultāte
Darba pieredze: Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidenta biroja vadītājs, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks, Eiropas integrācijas biroja direktora vietnieks, Latvijas Republikas 6. Saeimas deputāts.
Papildu informācija: Vairāk nekā 20 gadu publiskā sektora darba pieredze valsts un pašvaldību institūcijās. Attīstības valstu valdību, parlamentu un pašvaldību konsultants Ukrainā, Moldovā, Lībijā un Uzbekijā.

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētāja vietnieks
Izglītība: augstākā, Tautas universitātes Juridiskā fakultāte, Ļeņingradas MI Civilās aizsardzības fakultāte.
Darba pieredze: Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs, agrofirmas “Ādaži” medicīniskā dienesta galvenā ārsta vietnieks, SIA “Kristbergs” ambulances vadītājs, Republikāniskā P.Stradiņa slimnīca.
Papildu informācija: pieredze domes darba organizācijā, veicot pretkorupcijas pasākumus, pieredze sociālo un veselības jautājumu komitejas vadīšanā, administratīvo aktu strīdu komiisjā

Saraksta nosaukums: Saskaņa
Pamatdarbības vieta, amats: NBS VS, svešalodu pasniedzēja
Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte
Specialitāte: Humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra grāds filoloģijā

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: PSIA Ādažu slimnīca vadītājs
Izglītības iestāde: Rīgas Medicīnas institūts, specialitāte: ārsts, ķirurgs

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītīgas jomā, skolotāja
Izglītības iestāde: V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Latvijas Universitāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, biedrība “Ādažu uzņēmēji” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors
Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Biedrības Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja
Izglītības iestāde: Maskavas Valsts Universitāte, specialitāte: Žurnālistika

Saraksta nosaukums: Latvijas Zemnieku savienība
Pamatdarbības vieta, amats:  HAVI Logistics SIA transporta departamenta vadītājs
Izglītības iestāde: Baltijas Starptautiskā Akadēmija, specialitāte: jurisprudence

Saraksta nosaukums: Latvijas Zemnieku savienība
Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Purni” valdes locekle
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, specialitāte: veterinārija

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs, SIA Tormanis un Partneri – Valdes priekšsēdētājs
Izglītības iestāde: Latvijas Valsts Fiziskās kultūras un sporta institūts, specialitāte: sporta pedagoģija

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore
Izglītības iestāde: RPIVA, specialitāte: skolvadība

Saraksta nosaukums: Latvijas Reģionu Apvienība
Pamatdarbības vieta, amats: SIMPEK, SIA, valdes loceklis
Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte, specialitāte: profesionālais būvinženiera grāds

Saraksta nosaukums: Latvijas Zaļā partija
Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Vestafume TLG” izpilddirektors, SIA “Moonberry Frost” valdes loceklis, Biedrības “Ataru iedzīvotāju biedrība” valdes loceklis
Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte, specialitāte: Starptautiskās ekonomikas un tiesību speciālists ar svešvalodu zināšanām

Saraksta nosaukums: Latvijas Zaļā partija
Pamatdarbības vieta, amats
Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte Starptautisko attiecību institūts, specialitāte: mežistrādes inženieris