Tarifi
ūdens

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvērtējusi tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Garkalnes ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Regulators apstiprinājis šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 2,54 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 4,00 EUR/m3;

Apstiprinātie tarifi būs spēkā no 2024.gada 1.jūlija.