25.martā  SIA "Garkalnes ūdens" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Jaunais tarifs paredz būtisku pieaugumu.

Līdz šim Ādažu un Ropažu novados, kur "Garkalnes ūdens" nodrošina savus pakalpojumus, bija atšķirīgi tarifi, bet jaunais projekts paredz, ka turpmāk tie būs identiski.  

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs līdz 2.54 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – līdz 3.91 eiro.
Uzņēmumā norāda, ka spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas arūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo izmaksu pieaugumu (transporta, personāla, ūdens iegādes un kanalizācijas nodošanas izmaksas), lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var  SIA "Garkalnes ūdens" telpās pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 laika periodā no 11.aprīļa līdz 30.jūnijam. Pirms apmeklējuma iepriekš ir jāsazinās ar SIA "Garkalnes ūdens" valdes locekli Sintiju Neretu (T. 27787890, e-pasts: garkalnes.udens@garkalne.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstu veidā vai elektroniski var iesniegt, nosūtot tos pa pastu uz SIA “Garkalnes ūdens” juridisko adresi vai arī pa e-pastu garkalnes.udens@garkalne.lv,kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv20 dienu laikā (līdz 23. aprīlim) no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.jūliju.


SIA "GARKALNES ŪDENS" PIEDĀVĀTAIS TARIFA PROJEKTS

ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi 2024 - garkalnes ūdens