Jauno uzņēmēju konkurss
uznemej konkurss 2024_2

Pieteikšanās Ādažu novada jauno uzņēmēju un remigrantu atbalsta konkursam pagarināta līdz 13. jūnijam.

Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai vispirms (pirmajā kārtā) tiks sniegts pretendentiem, kas atbilst remigranta statusam – ir vismaz divus gadus dzīvojuši ārvalstīs un ne agrāk kā pirms diviem gadiem ir atgriezušies uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. Atbalstu varēs saņemt gan jauna uzņēmuma veidošanai, gan nesen (ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikšanās konkursā) dibinātu uzņēmumu attīstībai. Remigranti varēs pretendēt uz pašvaldības un valsts grantu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” kopsummā līdz 9000 eiro. Grantu kopējā summa šajā gadā paredz iespēju atbalstīt vismaz trīs pretendentus. Granta līdzekļus varēs izmantot pamatlīdzekļu iegādei, gan arī izdevumiem par atlīdzību, gan nemateriālajiem ieguldījumiem. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai jāizmanto līdz šī gada beigām.

Aicinām pretendentus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un iesniedzamo dokumentu sarakstu. Pieteikumu sagatavošanas procesā iespējams saņemt konsultāciju vēršoties pie konkursa koordinatores pa tālruni 26522521 vai rakstot uz e-pastu: apn@adazi.lv.

Novēlām veiksmes jaunu ideju ģenerēšanā un gaidām pieteikumus!

Šī gada 28.martā domes sēdē tika apstiprināts konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju un remigrantu atbalsta konkurss 2024” nolikums.  Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties sadaļā "Konkursi": - https://www.adazunovads.lv/lv/jauno-uznemeju-atbalsta-konkurss-0

uzņem konkurss pagarinb