Jauno uzņēmēju konkurss
uzņēmēju konk1okt

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • remigrants, kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību Ādažu novadā;
  • remigrants, kurš ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas ir dibinājis un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrējis uzņēmumu un plāno attīstīt saimniecisko darbību Ādažu novadā.
  • fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko darbību Ādažu novadā;
  • saimnieciskās darbības veicējs, kas ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā;
  • juridiska persona, kas ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un plāno attīstīt saimniecisko darbību Ādažu novadā.

Remigranti varēs pretendēt uz pašvaldības un valsts grantu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” kopsummā līdz 9000 eiro. Savukārt pretendentiem, kas nav remigranti – līdz 3 000 euro.

Grantu drīkst izmantot šādu atbalstāmo izmaksu segšanai:

  • pamatlīdzekļu iegādei;
  • izdevumiem par atlīdzību (atalgojumu), tajā skaitā darba alga un / vai darba spēka nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un / vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
  • nemateriālajiem ieguldījumiem (patenti, licences, preču zīmes, firmas zīmes, datorprogrammas, u.tml.).

Aicinām pretendentus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un iesniedzamo dokumentu sarakstu. Pieteikumu sagatavošanas procesā iespējams saņemt konsultāciju vēršoties pie konkursa koordinatores pa tālruni 29165290 vai rakstot uz e-pastu: apn@adazunovads.lv.

Novēlām veiksmes jaunu ideju ģenerēšanā un gaidām pieteikumus!

Šī gada 28.martā domes sēdē tika apstiprināts konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju un remigrantu atbalsta konkurss 2024” nolikums.  Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties sadaļā "Konkursi": - https://www.adazunovads.lv/lv/jauno-uznemeju-atbalsta-konkurss-0