Konkurss Sabiedrība ar dvēseli - izsludināta pieteikšanās

Ādažu novada pašvaldība, apstiprinot 2024. gada budžetu, paredzējusi atbalstīt arī iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa nolikumu dome apstiprināja 25.janvārī, tāpēc aicinām ikvienu, kam ir vēlme uzlabot savu, kaimiņu un pārējās sabiedrības dzīves vidi Ādažu novadā, sākt tam gatavoties!

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Konkursa pieteikumus  var iesniegt trīs kategorijās:

 1. Teritorijas labiekārtošana;
 2. Ēku un iekštelpu remonts;
 3. Tehnisko līdzekļu radīšana izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm.

Konkursā var piedalīties:

 • nereģistrētas iedzīvotāju grupas (esošas vai šim nolūkam izveidotas);
 • sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi);
 • reliģiskas organizācijas.

Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa varēs iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros:

 • atpūtas laukumu ierīkošana, rotaļu un sporta laukumu izveide (labiekārtošana) (šīs aktivitātes jāveic ar projekta izstrādi un saskaņošanu Būvvaldē, nodrošinot pēc uzstādīšanas pārbaudi, ko veic neatkarīgs pārbaudes veicējs un sagatavo pēc uzstādīšanas  pārbaudes ziņojumu);
 • kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana, apskates objektu izveide;
 • aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana;
 • publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
 • norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
 • ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
 • nojumju izveide;
 • ārtelpas objektu rotājumu izgatavošana u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti ēku remonta projekta ietvaros:

 • kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa (tomēr gatavu priekšmetu – durvju, logu – iegādei netiks attiecināta pilna to iegādes vērtība);
 • kāpņu telpas durvju koda ierīkošana;
 • kāpņu telpu vai ēkas fasādes krāsošana;
 • pastkastīšu nomaiņa daudzīvokļu kāpņu telpās;
 • iekštelpu ierīkošana vai vietas izveide u.tml.

Pasākumi, kas tiek atbalstīti tehnisko līdzekļu radīšana izglītojošām, kultūras, sporta un sociālajām norisēm:

 • tērpu šūšana;
 • mūzikas instrumentu izgatavošana u.tml.

Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas izmaksas:

 • materiālu izmaksas;
 • aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti Projekti, kur paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde);
 • kancelejas izdevumi;
 • reklāmas un sludinājumu izdevumi;
 • PVN (ja nav atgūstams).

Konkurss tiek izsludināts 19.februārī (mēnesi ātrāk nekā iepriekšējos gados).

Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2024. - 15.09.2024. (projektu īstenošana sāksies mēnesi ātrāk nekā iepriekšējos gados)

Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī viņus iesaistīt projekta gatavošanas posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas.

Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sabiedrībai vismaz 3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas teritorija, kurā plānots īstenot projektu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas un saskaņojumus projektā plānoto darbu veikšanai. Ja projekts saistīts ar teritorijas labiekārtošanu vai ēkas remontu, iesakām konsultēties ar Būvvaldi un noskaidrot, vai jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot kādus īpašus ar būvniecību saistītus dokumentus (konkursā nav atbalstāmi projekti, kuriem nepieciešami būvprojekti, vai kuru īstenošanu nevar veikt paši projekta dalībnieki).

Pašvaldības mājas lapā ir pieejams gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta pieteikumu. 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē, sadaļā “Aktualitātes” / “Sabiedrības līdzdalība” / “Konkursi”/ “Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”” un sākt plānot projektus!

! Informējam, ka 01.03.2024. plkst.16:00 ir plānots attālināts seminārs par konkursa norisi un iesniedzamajiem dokumentiem. Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam līdz 28.02.2024. uz e-pasta adresi ilze.vanka-krilovska@adazi.lv atsūtīt pieteikumu: savu vārdu/uzvārdu un e-pasta adresi. Vēlāk Jums uz e-pasta adresi tiks nosūtīta saite ar kuru būs iespēja pieslēgties dalībai šajā seminārā.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar projekta koordinatori Ilzi Vanku – Krilovsku, rakstot uz e-pastu ilze.vanka-krilovska@adazi.lv vai zvanot uz tālr.28609590.