17. novembra vakarā Ādažu Kultūras centrā notika Valsts svētku svinīgais pasākums, godinot Ādažu novada cilvēkus, kuri ar savu darbu darījuši godu novadam, rūpējušies par tā atpazīstamību un guvuši atzinību no līdzcilvēkiem. 

Foto: Ineta Freimane 

Saistītā informācija: Valsts svētku priekšvakarā svinīgi tiks godināti novadnieki un pedagogi

Pēteris Balzāns
Augstāko novada domes apbalvojumu "Goda novadnieks" un tēlnieces Ēvī Upenieces veidotās bronzas figūras orģinālkopiju "Upe Gauja" par nozīmīgu ieguldījumu Ādažu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā saņem Pēteris Balzāns
Gada novadnieks - 2023
Gada novadnieces - Antra Krasta (nominācijā "Izglītība"), Rasma Iesalniece (nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs”) un Līga Lancmane (nominācija "Kultūra") - kopā ar novada domes priekšsēdētāju Karīnu Miķelsoni
Antra Krasta, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Gada novadnieks nominācijā “Izglītība” - Siguļu Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” vadītāja Antra Krasta
Rqsma Iesalniece, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Gada novadnieks nominācijā "Veselības aizsardzība un sociālais darbs" - zobārsta asistente un medicīnas māsa Rasma Iesalniece
Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Gada novadnieks nominācijā "Kultūra" - vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu "Sprigulis" vadītāja Līga Lancmane
Karīna Miķelsone, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone
Agra Lāce, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts klavierspēles pedagoģei Agrai Lācei par nozīmīgu ieguldījumu Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņu muzikālās izglītības attīstībā un pilnveidošanā
Daina Možeiko, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts par aktīvu un nesavtīgu darbu novada bērniem un jauniešu labā Dainai Možeiko
Gunta Jākobsone, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" skolotājas palīdzei Guntai Jākobsonei par nesavtīgu darbu izglītošanā un līdzdarbošanos pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšanā, veidojot Ādažu novada pozitīvu tēlu
Māra Auptmane, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts Mārai Auptmanei par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, veidojot pozitīvu novada tēlu
Anete Vaivode, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas matemātikas, fizikas, bioloģijas, vēstures, sociālo zinību skolotājai un 8.klases audzinātājai Anetei Vaivadei par ieguldījumu izglītības attīstībā novadā
Linda Cintiņa, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" vadītājas vietniecei Lindai Cintiņai par ieguldījumu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības jomas attīstībā
Solvita Vasiļevska, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Goda raksts Ādažu vidusskolas direktorei Solvitai Vasiļevskai par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā
Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības rakstu saņēmēji - Ilze Tjarve, Andželika Romānova, Roberts Kaufmanis, Ruta Cīrule, Vents Strautmanis, Mārtiņš Bērziņš, Vladimirs Kaļevičs un Mārtiņš Spravņiks. Kopā ar apbalvojamajiem - pašvaldības priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Vladimirs Kaļevičs, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Ādažu vidusskolas labiekārtošanas darbu speciālistam Vladimiram Kaļevičam par nozīmīgu ieguldījumu Ādažu vidusskolas fiziskās vides pilnveidošanā un skolas tēla veidošanā
Mārtiņš Bērziņš, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts "Zvaniņu ceļa" veidotājam Mārtiņam Bērziņam par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, veidojot pozitīvu novada tēlu
Vents Strautmanis, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Ventam Strautmanim par aktīvu un nesavtīgu darbu novada iedzīvotāju labā
Ruta Cīrule, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Ādažu novada Mākslu skolas klavierspēles pedagoģei Rutai Cīrulei par nozīmīgu ieguldījumu Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņu muzikālās izglītības attīstībā un pilnveidošanā
Roberts Kaufmanis, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Robertam Kaufmanim par ieguldījumu novada attīstībā, veidojot pozitīvu novada tēlu
Anželika Romanova, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Brīvās Austras skolas skolotāja palīdzei Anželikai Romanovai par nesavtīgu darbu ar bērniem, ieguldījumu viņu attīstībā un izaugsmē
Ilze Tjarve, Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Pateicības raksts Ilzei Tjarvei par aktīvu un nesavtīgu darbu novada iedzīvotāju labā
Genovefa Kozlovska
Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Apbalvojumi Ādaži novada pedagogiem nominācijā "Gada pedagogs" - Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotājai Dacei Lancmanei (Gada pedagogs pirmsskolā), Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotājai Gundegai Kaugurei (Gada pedagogs sākumskolā), Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājai Ilzei Bērziņai (Gada pedagogs pamatskolā), Ādažu vidusskolas skolotājai Inārai Mičulei (Gada pedagogs vidusskolā), Ādažu vidusskolas skolotājai Lāsmai Vaicekauskai (Gada jaunais pedagogs), Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Pāvelam Murānam (Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā sportā), Ādažu novada Mākslu skolas mūzikas nodaļas skolotājai Jeļenai Kovaļenko-Bebrišai (Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā mākslās), Ādažu vidusskolas skolotājai Annai Deniškānei (par mūža ieguldījumu izglītībā).
Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Ādažu novada pašvaldības konkursa "Sakopta vide" laureāti
Gada novadnieks - Goda novadnieks - 2023
Ādažu novada konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2023 laureāti
Vairāk foto skaties šeit: