Konkursa mērķi:

  • nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību;
  • sniegt atbalstu ukraiņu civiliedzīvotāju bērniem un jauniešiem integrācijai, un latviešu valodas apguvei, psihoemocionālās labizjūtas stiprināšanai un socializācijai;
  • sniegt atbalstu Ukraiņu civiliedzīvotāju bērnu un jauniešu likumiskajiem pārstāvjiem kara radītās krīzes seku mazināšanā.

Konkursa mērķgrupa:
bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem: ukraiņu civiliedzīvotāju bērni un jaunieši, kuri atraduši patvērumu (dzīvo) Ādažu novadā; 50 % dalībnieku ir ukraiņi un 50 % Ādažu novadā deklarētie dalībnieki.

Līdz 25. jūlijam plkst.12:00 aicinām iesniegt pieteikumus projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā, nosūtot tos kā elektronisku dokumentu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv   parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Plašāku informāciju iespējams saņemt rakstot uz alise.timermane@adazi.lv.