Nomas objekts: Ādažu vidusskolas Mācību klase
Adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Pieteikšanās termiņš: 20.09.2023.
Vieta
Ādaži
Lietošanas mērķi
Izglītība Kultūra Sports Veselības veicināšana Zinātne
Pieteikšanās statuss
Noslēdzies

Ādažu novada pašvaldības Ādažu vidusskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Mācību klase

Kadastra numurs

80440080192003

Adrese

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Telpas platība (m²)

60 m2

Lietošanas mērķi

Izglītība. Zinātne. Kultūra. Veselības veicināšana. Sports.

Nomas maksa

EUR 4,55 bez PVN stundā

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

Iznomāšanas termiņš

27.09.2023. – 21.06.2024. bet ne ilgāk, kā 1 gads]

Nomas laiks

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, no plkst. 14:30 līdz 20:00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Solvita Vasiļevska, tālr. 28356680

Pieteikšanās termiņš

20.09.2023.

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā[2]

Līguma parakstīšanas veids:

Ar elektronisko parakstu

Personīgi Klientu apkalpošanas centrā 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.


[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada domes 2022. gada 24. augusta noteikumu Nr. 22 “Telpu nomas kārtība Ādažu novada pašvaldības ēkās” 7. punkts.