Ojāra Vācieša literārā prēmija dzejā

1984. gada maijā dibināta Ojāra Vācieša literārā prēmija. Prēmijas mērķis ir godināt izcilā latviešu dzejnieka O. Vācieša piemiņu, popularizēt un atbalstīt Latvijas dzejnieku jaunradi un latviešu kultūras tradīcijas, sekmēt jauno dzejnieku radošo darbību.
Sākotnēji tika iecerēts, ka prēmija tiks piešķirta ik pēc pieciem gadiem.To piešķīra Rīgas rajona agrofirma “Ādaži” par sabiedrisko procesu un laikmeta problēmu pārliecinošu atspoguļojumu dzejā, idejiski un mākslinieciski pilnskanīgu oriģināldzejas grāmatu bērniem un latviešu dzejas atdzejošanu un popularizēšanu citu tautu valodās. Prēmija tika piešķirta 1984., 1988. un 1993. gadā.
Pirmoreiz Ojāra Vācieša literārā prēmija pasniegta 1984. gadā, par kuras laureātiem kļuva dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans Dračs,
1988. gadā prēmiju saņēma Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs, savukārt 1993. gadā – Imants Ziedonis, Māra Mellēna, Ernests Spīčs, Valdis Muktupāvels un Guntars Godiņš. Tās laureātu skaitā ir Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Edvīns Raups, Leons Briedis, Anna Auziņa, Anna Dzintare, Māris Salējs.
2003. gadā Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas novada domi atjaunoja O. Vācieša literāro prēmiju, kopš 2011. gada prēmiju pasniedza Carnikavas novada dome.
Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā pasniedz vienu reizi gadā par iepriekšējā literārajā gadā izdotu dzejoļu krājumu. Pretendentus prēmijas saņemšanai var izvirzīt grāmatu apgādi, laikrakstu un žurnālu redakcijas, kā arī kultūras institūcijas, valsts un sabiedriskas organizācijas. Prēmijas rīkotāji Carnikavas novada dome un Ojāra Vācieša muzejs. Tradicionāli prēmiju pasniedz Ojāra Vācieša dzimšanas dienā – 13. novembrī.

 Avots: https://www.literatura.lv/lv/award/Ojara-Vaciesa-premija/1063161

Ojāra Vācieša literārās prēmijas laureāti

Avots: https://www.diena.lv/atslegvards/ojara-vaciesa-premija

 

  • 2009. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Edvīns Raups.
  • 2008. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Ronalds Briedis.
  • 2007. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Imants Auziņš.
  • 2006. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā saņem Brūveris Pēteris.
  • 2005. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Andra Manfelde.
  • 2004. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Inga Gaile.
  • 2003. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Inese Zandere.
  • 1993. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Imants Ziedonis, Guntars Godiņš un folkloras mācību grāmatu autoru kolektīvs (Māra Mellēna, Ernests Spičs un Valdis Muktupāvels).
  • 1988. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Vizma Belševica un Māra Zālīte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs.
  • 1984. gadā Ojāra Vācieša literāro prēmiju saņem Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans Dračs.
Dzejas dienas kopš 2020.gada

2020. gadā aizsākās tradīcija rīkot Dzejas dienas, kuras notika Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē. Uz tikšanos bija aicināti radoši un dzeju mīloši dalībnieki, kuri savus darbus iesūtīja Ādažu bibliotēkai. Ādažnieku dzejas lasījumi mijās ar Zanes Gudrās, Aivara Gudrā un Andreja Grimma, kā arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra grupas muzikālo skanējumu. Pasākumā piedalījās mūsu novadniece, dzejniece Māra Cielēna, pakavējoties atmiņās par savas ģimenes saikni ar Aspaziju.

Informācija par dzejas dienām Facebook 

Informācija par Dzejas dienām 2020 NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē