Kontakti

komunalserviss [at] carnikava.lv

Atrašanās vieta

Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
  • PA “Carnikavas komunālserviss” Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  4.kabinets
  • PA “Carnikavas komunālserviss” Vides pārvaldības nodaļa  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  5.kabinets
  • PA “Carnikavas komunālserviss” Iepirkumu speciāliste  – Stacijas iela 7, 2.stāvs,  6.kabinets

Darbinieki

Gunārs Dzenis

Direktors
gunars.dzenis [at] carnikava.lv

Artis Brūvers

Direktora 1. vietnieks
artis.bruvers [at] carnikava.lv

Lauris Bernāns

Direktora 2. vietnieks
lauris.bernans [at] carnikava.lv

Inga Tūna-Čaupala

Klientu apkalpošanas un sabiedrisko attiecību speciāliste, atbildīgā par BIS saskaņojumiem
inga.caupala [at] carnikava.lv

Laura Krope

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste
laura.krope [at] carnikava.lv

Elīna Klindžāne

Administratīvās nodaļas vadītāja, juriste
komunalserviss [at] carnikava.lv
ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ

Daina Tīruma

Juriskonsults
daina.tiruma [at] carnikava.lv

Aiva Šmite

Lietvede –klientu apkalpošanas speciāliste
komunalserviss [at] carnikava.lv

Pjotrs Špakovs

Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
pjotrs.spakovs [at] carnikava.lv

Aivis Šumila

Labiekārtošanas nodaļas vadītājs
aivis.sumila [at] carnikava.lv

Ivars Jankovskis

Elektrosaimniecības nodaļas vadītājs
ivars.jankovskis [at] carnikava.lv

Edgars Sliede

Vides pārvaldības nodaļas vadītājs
edgars.sliede [at] carnikava.lv

Arnis Puķe

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
arnis.puke [at] carnikava.lv

Andris Solovjovs

Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
andris.solovjovs [at] carnikava.lv

Ivars Grīnbergs

Ādažu labiekārtošanas nodaļas vadītājs
ivars.grinbergs [at] carnikava.lv

Mārtiņš Leitāns

Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs
martins.leitans [at] carnikava.lv

Edīte Līne

Ceļu ekspluatācijas inženiera palīdze
edite.line [at] carnikava.lv

Lelde Balode

Hidromeliorācijas inženiere
lelde.balode [at] carnikava.lv

Raimonds Garenčiks

Vides aizsardzības inspektors
raimonds.garenciks [at] carnikava.lv

Dace Pundiņa

Vadošā grāmatvede
dace.pundina [at] carnikava.lv

Inga Jučere

Grāmatvede
inga.jucere [at] carnikava.lv

Ilona Zaltāne

Iepirkumu speciālists
ilona.zaltane [at] carnikava.lv

Ivonna Deisone

Personāla speciāliste
ivonna.deisone [at] carnikava.lv

Ineta Bokāne

Komunālo maks. grāmatvede
ineta.bokane [at] carnikava.lv

Dace Birnbauma

Vides inženiere
dace.birnbauma [at] carnikava.lv

Lidija Rēvele

Ūdenssaimniecības speciāliste
lidija.revele [at] carnikava.lv

Ojārs Ošiņš

Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists
ojars.osins [at] carnikava.lv

Guntis Jākobsons

Īpašumu apsaimniekošanas speciālists
guntis.jakobsons [at] carnikava.lv

Mareks Markevičs

Īpašumu apsaimniekošanas speciālists
mareks.markevics [at] carnikava.lv

Lana Vina

Kapsētas pārzinis - Carnikavas kapi
komunalserviss [at] carnikava.lv

Juris Antonovs

Kapsētas pārzinis - Baltezera kapi
komunalserviss [at] carnikava.lv